Informatiebijeenkomsten nieuw programma GeestKracht

FNO en MIND bundelen samen hun krachten in een nieuw programma met de titel ‘GeestKracht’. Samen willen de organisaties kansen vergroten voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen (16-35 jaar) in een programma gericht op preventie en participatie rondom de grote en diverse groep jongvolwassenen met psychische problematiek (eventueel in combinatie met verslavingsproblematiek).

Inspiratiebijeenkomsten voor potentiële aanvragers

Ter introductie van het programma GeestKracht worden twee inspiratiebijeenkomsten georganiseerd:

1. Op dinsdag 18 februari van 13.30- 16.30 uur bij FNO in Amsterdam en;
2. op woensdag 26 februari van  09.30-12.30 uur bij MIND in Amersfoort.

Tijdens deze bijeenkomsten krijgen potentiële aanvragers meer informatie over het nieuwe programma en de eerste open call voor GeestKracht. Deelnemers worden gevraagd een 2 minuten pitch voor hun projectidee te houden.

Aanmelden inspiratiebijeenkomsten

Meld je aan voor een van de twee bijeenkomsten via bert.kuipers@fnozorgvoorkansen.nl of lotte.franskits@wijzijnmind.nl Uiterlijk een week voor de bijeenkomst ontvang je een agenda met korte toelichting. We verwachten dat dan ook de teksten van het programma en de eerste open call beschikbaar zullen zijn.

Extra toelichting

Voor GeestKracht gaan we graag partnerschappen aan met initiatieven die mét jongvolwassenen werken en zich richten op de relevante leefdomeinen van jongvolwassenen. Domeinen, die met positieve gezondheid als uitgangspunt, in het bijzonder binnen ‘GeestKracht’, aan bod komen zijn gezondheid, opleiding, werk, relaties, wonen en gezinsleven.

We doen dat via vier programmalijnen:

–              het beter toerusten van jongvolwassenen;
–              het beter toerusten van professionals;
–              een meer integrale aanpak en domeinen overstijgend beleid; en
–              maatschappelijke agendering.

Focus doelgroep van GeestKracht

Binnen de grote diversiteit van psychische aandoeningen zal de focus van het nieuwe programma liggen bij twintigers met een praktische opleiding en/of met een migratieachtergrond met psychische problemen. Ook zullen doelgroepen centraal staan die relatief nog weinig (beleids-)aandacht krijgen, zoals jongvolwassenen met een ernstige psychische aandoening (epa), jonge statushouders, zwerfjongeren, jongvolwassenen met een combinatie van psychische problemen en een licht verstandelijke beperking, jongvolwassenen met een chronische psychische aandoening en jongvolwassenen die opgegroeid zijn in een gezin met één of meer ouders met psychische of verslavingsproblematiek (kopp/kov).

Beeld: Stay Connected