Jongerenpanelleden op 3FM

Naar aanleiding van de Club van 100 van afgelopen november zijn drie jongeren van het Jongerenpanel geïnterviewd door 3FM. In dit interview blikten de jongeren terug op de bijeenkomst en spraken zij hun wensen uit over hoe zij het onderwijs graag verbeterd zouden willen zien. Zo zou Bente (voorzitter van het panel) graag zien dat er zorgcoördinatoren in alle lagen van het onderwijs aanwezig zijn om mee te denken met jongeren met een chronische aandoening over hoe zij het beste om kunnen gaan met hun aandoening binnen het onderwijs.

Tim zou graag zien dat kinderen met een chronische aandoening meer samendoen met gezonde leeftijdsgenoten Dit zou bijvoorbeeld kunnen door samenwerkingen tussen Mytylscholen en ‘normale’ onderwijsinstellingen. Door dingen samen te doen wordt voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen de jeugd mét en de jeugd zonder aandoening.

Femke wil graag dat het (hoger) onderwijs meer flexibel wordt door bijvoorbeeld collegegeld per module te betalen in plaats van per jaar. Dit zou het makkelijker maken voor jongeren met een chronische aandoening om hun onderwijs naar hun mogelijkheden in te richten.

Het hele artikel is hier te lezen