Jongeren met een functiebeperking in gesprek met het Ministerie van OCW

Op 16 mei organiseerden het Jongerenpanel Zorg én Perspectief in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Ronde Tafel over naar school gaan met een functiebeperking. Tijdens de bijeenkomst gingen er zo’n 25 jongeren met een functiebeperking in gesprek met het ministerie over hun ervaringen en ideeën.

Het doel van deze bijeenkomst was om een scherp(er) beeld te krijgen over de uitdagingen voor deze groep jongeren en om concrete input te verzamelen voor de beleidsvorming over studenten met een beperking. Ambtenaren van het ministerie van OCW gingen met leerlingen en studenten in gesprek over hun ervaringen, zowel positief als negatief, en wisselen met de deelnemers van gedachten over mogelijke verbeteringen. De leerlingen en studenten kwamen uit het mbo en hoger onderwijs (hogescholen universiteiten). Ook waren de jongerenorganisaties en belangenbehartigers LAKS, LSVb en de NJR aanwezig.

“De bijeenkomst was een eyeopener voor zowel het ministerie als voor de jongeren. Waar het ministerie zich verwonderde over de kracht, (schrijnende) ervaringen en het oplossingsgericht denken van deze jongeren, verwonderden de jongeren zich over hoe serieus ze werden genomen. Dat was precies wat we wilden bereiken!” aldus Bente van Oort, voorzitter van het Jongerenpanel Zorg én Perspectief.

Met deze bijeenkomst is er opnieuw veel input verzameld voor verdere gesprekken met de politiek en het veld. Ook zullen de nieuwe perspectieven worden meegenomen in het gesprek met minister Slob en minister Van Engelshoven, wat binnenkort zal plaatsvinden.