Jongerenambassadeurs in gesprek met minister van Onderwijs

Bente van Oort, voorzitter van het Jongerenpanel en Robin Kok, Jongerenambassadeur Zorg én Perspectief hebben deze week uitgebreid gesproken met minister Slob van Onderwijs. Samen spraken ze over de drempels, die door jongeren met een chronische aandoening in het onderwijs worden ervaren.

In het gesprek, waar minister Van Engelshoven tot haar spijt op het laatste moment verhinderd was, is vooral gesproken over oplossingen voor deze knelpunten. Zoals het staatsexamen, de overgang van het voortgezet onderwijs naar een volgende onderwijsvorm of de transitie van het MBO naar werk.

Het Jongerenpanel van FNO Zorg én Perspectief pleit onder andere voor een zorgcoördinator in alle lagen van het onderwijs om goede overdrachtsgesprekken mogelijk te maken. Andere oplossingen zijn eerder aan bod gekomen in een gezamenlijk door het departement en het Jongerenpanel georganiseerd overleg op 16 mei jl. met 20 jongeren uit de doelgroep. Bekijk het verslag hier.

De minister reageerde positief op het pleidooi van de jongeren om hen vaker te betrekken bij beleid en ontwikkeling van informatie die voor hen van toepassing is. Hierbij te denken aan een handreiking of stappenplan voor praktische zaken als aanpassingen in de wijze van examineren. Er kan door scholen en instellingen helderder gecommuniceerd worden over de regels en bestaande mogelijkheden. Jongeren zouden meer betrokken kunnen worden bij het opstellen van de informatie en de keuze van de goede kanalen om hen te bereiken.

De minister zei toe het panel te introduceren bij de verschillende sectorbestuurders om met hen verder te praten over een betere ‘warme overdracht’ bij de overgangen in het onderwijs. Hij meldde ook een aantal activiteiten van het ministerie rondom het thema ‘studentenwelzijn’ komend najaar.  De minister complimenteerde het Jongerenpanel tenslotte met de stevige positie, die zij inmiddels hebben weten neer te zetten. Het Jongerenpanel is blij met de steun en de plannen van het ministerie en zei toe daar graag verder over mee te denken.