Jongerenpanel aanwezig bij workshop van project CHIP-familie ZéP

Lid van het Jongerenpanel Zorg én Perspectief (ZéP) Lisa heeft kortgeleden een eendaagse workshop voor ouders en hun kinderen met een aangeboren hartafwijking van het CHIP-familie project bijgewoond. In de ouderworkshop wordt gesproken over onderwerpen als opvoeding, probleempreventie en de hartafwijking zelf. In de kinderworkshops wordt aandacht besteed aan ontspanningsoefeningen, positieve gedachten, dapper zijn en plezier in sport. Lisa vond het heel leuk en leerzaam om bij deze dag te zijn: ‘het is mooi om te zien dat de kinderen leren om zichzelf rustig te krijgen en hoe ze dapper kunnen zijn. De ouderworkshop vond ik ook erg interessant, er kwamen onderwerpen over de opvoeding naar voren die ik zelf niet had kunnen bedenken’.

De jongeren van het Jongerenpanel ZéP zijn nauw betrokken bij de projecten van het programma ZéP. Bijvoorbeeld door projectleiders te adviseren, mee te lezen met stukken of bijeenkomsten bij te wonen. Ook speelt het Jongerenpanel een rol in de beoordeling van de tussen- en eindrapportages van de projecten.

Over het CHIP-familie project: het project is een interventie voor jonge kinderen met een aangeboren hartafwijking en hun gezin. Het doel van dit project is om de psychosociale CHIP-familie interventie te ontwikkelen en de effectiviteit hiervan vast te stellen wat betreft het vergroten van o.a. het psychosociale welbevinden van de 4-6 jarigen, de psychische gezondheid van de ouders en de kwaliteit van leven van de broertjes en zusjes. Het project is een van de ruim 35 gesubsidieerde projecten binnen het programma ZéP. Meer informatie is te vinden via de projectenpagina van ZéP.