Jongerenpanel pleit voor meer stem jongeren in Onderzoeksagenda Kinderrevalidatie

In september verscheen de Onderzoeksagenda Kinderrevalidatie met daarin de twaalf belangrijkste vragen van ouders aan onderzoekers. Een mooi initiatief om wetenschappelijk onderzoek meer af te stemmen op de belangen en behoeftes van ouders van kinderen in de kinderrevalidatie. Opvallend was echter dat voor deze Onderzoeksagenda de kinderen/jongeren om wie het gaat niet zélf zijn bevraagd over wat zij belangrijk vinden.

Jongerenpanel in actie

Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief heeft daarom bij de ontwikkelaars van de Onderzoeksagenda aan de bel getrokken. En met succes! BOSK, de vereniging van mensen met een lichamelijke handicap, was het met het panel eens dat jongeren mee hadden moeten praten in het proces. Daarom is het jongerenpanel onlangs door hen uitgenodigd voor een gesprek begin volgend jaar. Dit om te bespreken hoe er verder samengewerkt kan worden om ook het perspectief van het kind/de jongere zélf meer mee te laten wegen.

Sociale contacten kind meer betrekken

Het Jongerenpanel heeft per brief al enkele suggesties gedaan aan voorzitter Wouter Bos van BOSK. Zo zou een onderzoeksvraag vanuit kinderen/jongeren in de revalidatie kunnen zijn: Hoe kunnen vrienden, vriendinnen, broers en zussen (ook wel brusjes) worden betrokken bij het revalidatietraject? Sociale contacten zijn voor kinderen/jongeren heel belangrijk en kunnen een positieve invloed hebben op de revalidatie. Ook vraagt het Panel aandacht voor de eigen regie van de jongeren/kinderen in het revalidatieproces. Vanuit BOSK is aangegeven dat de onderzoeksagenda ook vanuit andere invalshoeken reacties heeft opgeleverd en dat ze zich gaan beraden over wat goede volgende stappen kunnen zijn. Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief wordt hier in elk geval bij betrokken.

Lees hier meer over het Jongerenpanel Zorg én Perspectief