Jongerenpanel praat verder over transitie

Op maandag 15 oktober vond de tweede verdiepingssessie plaats over transitie in de GGZ zorg (mede-)georganiseerd door VWS. Bij de sessie waren diverse partijen aanwezig zoals professionals uit de GGZ, gemeenten, zorgverzekeraars, rijksoverheid en ervaringsdeskundigen. Vanuit het jongerenpanel Zorg én Perspectief waren Eline en Femke aanwezig.

Tijdens de eerste sessie, waar het jongerenpanel niet vertegenwoordigd was, zijn verschillende knelpunten naar voren gekomen die in de tweede sessie verder uitgewerkt werden. De belangrijkste zijn: Jongeren zijn niet voorbereid op de veranderingen die komen wanneer zij 18 worden én er is geen vangnet en jongeren moeten vaak alles zelf alleen regelen. Het Jongerenpanel gelooft een goede transitie met ondersteuning en versoepeling tussen kinderarts en ‘volwassenarts’ zorgt voor een goede basis en mogelijkheid voor groei van jongeren is zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Bij bespreking van de knelpunten benadrukten Eline en Femke dat transitie verder gaat dan GGZ alleen. Ook in bijvoorbeeld de medische zorg en de revalidatie maken jongeren rond hun achttiende een overgang mee die lang niet altijd soepel verloopt. Samen met lector Transities in Zorg AnneLoes van Staa (HR) heeft het Jongerenpanel daarom een Tien Punten Plan Transitie in Zorg ontwikkeld, waarin de 10 belangrijkste voorwaarden staan omschreven voor een goede overgang van kindzorg naar volwassenzorg. Deze heeft het Jongerenpanel onder de aandacht gebracht in de verdiepingssessie.

Voor de volgende sessie is het belangrijk dat er in kaart wordt gebracht wat de verwachtingen zijn van de verschillende betrokken partijen, zodat er hierna concrete plannen kunnen worden gemaakt om de transitie in de zorg te verbeteren.