Jongerenpanel ZéP pleit voor toegankelijker sporten voor jongeren met chronische aandoening

Op 28 juni vindt het algemeen overleg Sportbeleid plaats. Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief ziet het Sportakkoord als een kans om sporten ook toegankelijker te maken voor mensen met een afstand tot de sportwereld. Daarom pleit het jongerenpanel, samen met onze professoren en directeuren van van Bosk, Hanzehogeschool Groningen, Radboud Universiteit, Stichting Special Heroes Nederland, De Hoogstraat Revalidatie, UMC Utrecht, Uniek Sporten en het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht voor een inclusief Sportakkoord. Een akkoord waarin óók de stem van jongeren met een chronische aandoening wordt gehoord. Dit is belangrijk omdat het Jongerenpanel veel signalen krijgt dat jongeren op school en op sportclubs tegen drempels aanlopen.

Voor alle jongeren toegang tot sporten

Voor de 700.000 jongeren met chronische aandoening is sporten niet vanzelfsprekend. Zij sporten aanzienlijk minder dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Om alle jongeren perspectief op een sportieve toekomst te geven, verzoekt het Jongerenpanel om de toegankelijkheid van sport ook voor jongeren met een chronische aandoening te waarborgen in het Sportakkoord.

Zo kan iedereen sporten

Omdat veel scholen de faciliteiten en kennis missen voor een aangepast sportprogramma, pleit het Jongerenpanel ook voor afspraken over (financiële) ruimte voor scholen om passende gymlessen te bieden en een dekkend netwerk van sportaanbod in de buurt. Daarnaast missen veel jongeren beweging tijdens hun ziekte- of herstelproces, terwijl dit juist een verschil kan maken. Om deze reden is voldoende aandacht voor bewegen in het ziekenhuis of revalidatiecentrum al bij de start van de behandeling van belang. Ten slotte wordt er ook gepleit voor meer interventies die jongeren motiveren in beweging te komen. Met deze punten hoopt het panel ook jongeren met een chronische aandoening meer toegang tot sport te geven.

Samen voor de jongeren

De oproep aan de minister is ondertekend door het Jongerenpanel Zorg én Perspectief, Martijn Klem (directeur BOSK), Remo Mombarg (lector Instituut voor Sportstudies Hanzehogeschool Groningen), Prof. Bert Steenbergen, Behavioural Science Institute (adboud Universiteit en Centre for Disability and Development research (Australië)), Erna Mannen (directeur Stichting Special Heroes Nederland), Marjolein Ketelaar (associate professor Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde, UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie), Nike Boor (directeur Fonds Gehandicaptensport Uniek Sporten) en Prof. Nico Wulffraat (kinderarts, immunoloog-reumatoloog, afdelingshoofd, en manager research divisie KIND van het UMCU, Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht).