Jongerenpanel Zorg én Perspectief pleit voor passend én uitdagend onderwijs voor alle jongeren

Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief heeft een position paper uitgestuurd waarin zij pleiten voor passend én uitdagend onderwijs voor jongeren met een chronische aandoening. De Tweede Kamerleden bespreken dit vandaag in een rondtafelgesprek. Elke jongere heeft het recht op een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat uitgaat van de kracht van jongeren maar ook rekening houdt met hun chronische aandoening. Onderwijs dat uitdaagt door jongeren te inspireren om te leren en zich te ontwikkelen. Het Jongerenpanel ZéP merkt echter dat het recht op kwalitatief goed onderwijs, zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen, voor jongeren met een chronische aandoening onvoldoende is waargemaakt. Zij zien daarom kansen om dit te verbeteren en pleiten voor de volgende punten in het rondtafelgesprek.

Helderheid over mogelijkheden passend onderwijs

Zowel jongeren als scholen zijn onvoldoende op de hoogte van wat er mogelijk is binnen passend onderwijs. Daarom pleit het Jongerenpanel ervoor dat de minister hierover met scholenkoepels in gesprek gaat en de Onderwijsinspectie actief toezicht houdt op de informatievoorziening en het aanbod van maatwerk in het passend onderwijs.

Zorgcoördinator en docent: essentieel voor kennis en begrip

De zorgcoördinator is in veel gevallen niet of onregelmatig aanwezig op de onderwijsinstellingen, onvoldoende bekend bij jongeren en diens globale kennis van medische zaken is niet vanzelfsprekend. Het Jongerenpanel pleit dan ook voor een structurele inbedding van een deskundige zorgcoördinator op elke onderwijsinstelling.

Ongelijke kansen op onderwijs op niveau

In sommige regio’s worden jongeren sneller naar speciaal onderwijs gestuurd dan in andere regio’s. Bovendien kunnen jongeren vaak binnen het speciaal onderwijs hun vwo-diploma niet halen. Hierdoor kunnen zij zich niet op hun eigen niveau kunnen. Het Jongerenpanel pleit er dan ook voor het belang van de jongere centraal te stellen en de nadelige effecten van de regionale verschillen aan te pakken.

Tussen wal en schip: jongeren in het hoger onderwijs

In het hoger onderwijs is geen passend onderwijs. Ook in deze vorm van onderwijs hebben jongeren echter behoefte aan ondersteuning, maatwerk of een zorgcoördinator. Om ook deze jongeren de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen op de hogeschool of universiteit pleit het Jongerenpanel voor passend onderwijs in het hoger onderwijs.