Kabinet schrapt omstreden plan loondispensatie

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt het plan om arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen in. Maandenlang deelden vakbonden, werkgevers, gehandicaptenorganisaties, gemeenten én het Jongerenpanel ZéP hun grote zorgen over het plan met de staatssecretaris. Het Jongerenpanel is dan ook blij verrast dat de staatssecretaris de zorgen van jongeren met een chronische aandoening heeft gehoord en loondispensatie van tafel gaat.

Volwaardig participeren op de arbeidsmarkt
Voorzitter van het Jongerenpanel Bente van Oort vindt het besluit een goede ontwikkeling: “Jongeren met een chronische aandoening willen volwaardig participeren op de arbeidsmarkt. Het plan loondispensatie zou ervoor zorgen dat jongeren onder het minimumloon betaald konden worden en zij minder rechten hebben dan andere werknemers. Daarom hebben wij er bij de staatssecretaris op aangedrongen haar plannen te schrappen. Dit besluit geeft vertrouwen voor de toekomst.

Aan de slag met nieuwe aanpassingen
De staatssecretaris heeft hier gehoor aan gegeven. Zij is tot de conclusie gekomen dat er geen draagvlak is voor het plan en dat het plan niet uitvoerbaar is. De huidige regels rondom loonkostensubsidie blijven voorlopig van kracht. Maar de staatssecretaris gaat wel kijken hoe zij deze maatregel kan verbeteren. Het Jongerenpanel blijft deze ontwikkelingen op de voet volgen en gaat graag met Kamerleden en de staatssecretaris in gesprek hoe de arbeidsmarkt nog inclusiever kan worden, zodat alle jongeren kansen krijgen om volwaardig te participeren op de arbeidsmarkt.