Kamer in debat over concrete maatregelen

Jongerenpanel maakt zich hard voor transitiezorg én de verbinding onderwijs en zorg

“De brief over de verbinding tussen onderwijs en zorg had er al moeten liggen,” aldus minister Hugo de Jonge van VWS na vragen van Kamerlid Westerveld van GroenLinks. In aanloop naar het wetgevingsoverleg Jeugd op 12 november jl. riep het Jongerenpanel Zorg én Perspectief wederom op vaart te maken met de verbetering van zorg op school. Minister De Jonge laat weten dat de brief van de ministers van OCW en VWS deze maand nog in de ministerraad besproken zal worden.

Zorg op school kan beter

Bente, voorzitter van het Jongerenpanel ZéP, kijkt uit naar de brief: “Het is belangrijk dat er snel concrete maatregelen komen om de zorg op school te verbeteren. Gebrek aan goede ondersteuning, zorg en een zorgcoördinator met kennis van zaken leidt er nog te vaak toe dat jongeren niet weten waar zij recht op hebben en stress ervaren bij het combineren van hun ziekte, ziekenhuisbezoeken en school. Dat móet anders!”

Kwaliteitsstandaard: stap in de goede richting

Concrete maatregelen zijn ook nodig voor het verbeteren van de transitie van 18- naar 18+. Daar is nog te weinig voortgang geboekt, aldus Kamerlid Raemakers van D66. De minister is het met Raemakers én het Jongerenpanel eens dat de overgang soepel en passend moet zijn en maatwerk geboden moet worden aan jongeren op weg naar de volwassenheid. Bente: “We moeten hierbij de overgang in de medische zorg van kinderarts naar volwassenarts niet uit het oog verliezen. Juist daar is een wereld te winnen door jongeren een warme overdracht en goede zorg te bieden.”

Het Jongerenpanel zet samen met het KIMS de eerste stappen naar de ontwikkeling van een Kwaliteitsstandaard Transitie in de Zorg. Wij zijn hard aan de slag om samen met de beroepsgroepen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars de mogelijkheden voor een goede overgang te verkennen en te realiseren. Ook de komende tijd blijft het Jongerenpanel hier aan werken en blijven zij samenwerking zoeken met Kamerleden en de minister om de ambities tot een werkelijkheid te maken!