Kamer verdiept zich in arbeidsmarktproblemen jongeren met een chronische aandoening

De gespreksronde van het Jongerenpanel van Zorg én Perspectief bij nieuwe Kamerleden werpt zijn eerste vruchten af. De Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hield donderdag 22 juni een rondetafelgesprek met ervaringsdeskundigen, werkgevers, werknemers, brancheorganisaties en wethouders van Sociale Zaken over ‘investeren in werk voor kwetsbare groepen’. Behalve voor problemen in de sociale werkvoorziening was er tijdens het gesprek ook aandacht voor de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten. Zij vallen soms tussen wal en schip omdat thuiswonende jongeren geen recht op bijstand hebben. Hierdoor zijn zij vaak niet in beeld en hebben gemeenten er op korte termijn geen financieel belang bij hen te helpen. In de gevallen dat zij wel in beeld zijn voor ondersteuning door gemeenten, krijgen gemeenten voor hen een lager participtiebudget dan voor andere doelgroepen. In reactie op vragen van o.a. Gijs van Dijk (PvdA) gaven VNO-NCW en Ieder(In) aan de doelgroepen ruimer te willen definiëren zodat er niet onbedoeld mensen met een beperking buiten vallen. Ook verbreding van de no-riskpolis werd genoemd als optie. Drie dagen eerder was het Jongerenpanel van ZéP op gesprek bij Gijs van Dijk. Hun boodschap op het thema Werk en jongeren met een chronische aandoening was dus duidelijk overgekomen.