Kamercommissie met College voor de Rechten van de Mens in gesprek over inclusief onderwijs

Op 28 maart jl. is de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in gesprek gegaan met het College voor de Rechten van de Mens over het rapport “VN-verdrag handicap in Nederland 2017”. Ook het onderwerp inclusief onderwijs stond op het programma. Voorafgaand aan dit gesprek heeft Defence for Children de Kamercommissie een brief gestuurd waarin zij de doelstellingen uit het Verdrag onderschrijft en verzoekt om er bij minister Hugo de Jonge op aan te dringen dat zij, samen met Ieder(in) betrokken wordt bij het vormen van een strategie om de verwezenlijking van inclusief onderwijs te verwezenlijken.

De conclusie uit het gesprek is dat er nog een lange weg te gaan is om écht inclusief onderwijs te realiseren. Kijk hier voor meer info.