Karien Stronks sprak op symposium FNO over het verkleinen van gezondheidsverschillen

Tijdens het symposium van FNO op 13 november jl. heeft hoogleraar sociale geneeskunde prof. dr. Karien Stronks (AMC) gesproken over sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Er is een kloof tussen hoog- en laagopgeleiden, die verband houdt met verschillen in wonen, werk en inkomen. Mensen in lagere sociaaleconomische posities leven korter en zijn vaker ziek dan mensen in hogere posities. Deze gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen in Nederland nemen steeds verder toe. Karien Stronks doet al jaren onderzoek op dit gebied en probeert antwoord te geven op de vraag wat deze gezondheidsverschillen inhouden en hoe we ze kunnen terugdringen. Tijdens de minicolleges werd het verhaal van prof. dr. Stronks geïllustreerd met verhalen van de doelgroep en werden deelnemers direct uitgenodigd om mee te denken over mogelijke oplossingen.

De minicolleges waren een introductie op het Programma ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’. Dit Programma richt zich op gezondheidsbevordering van kansarme gezinnen. Samen met drie andere programma’s voor kwetsbare groepen, maakt dit Programma onderdeel uit van de strategieperiode 2015-2020 van het Fonds.

Meer informatie over de presentatie van Karien Stronks kunt u nog vinden op de website van het symposium: www.symposiumfondsnutsohra.nl. Meer informatie over het programma Gezonde Toekomst Dichterbij – en de andere drie programma’s – kunt u vinden op Zorg voor kansen