Kennis maken met de FlexScan

Het expertisecentrum Handicap en Studie organiseerde op 14 maart een regiobijeenkomst op de Hogeschool Rotterdam over flexibel onderwijs. De organisatie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking. Om in kaart te brengen hoe het ervoor staat met het flexibiliseren van de curricula en hoe het wordt ervaren door de ‘gebruiker, heeft handicap+studie de FlexScan ontwikkeld. Dit is een instrument dat op verschillende aspecten ‘meet’ hoe flexibel studenten, docenten en management een opleiding ervaren.

Morena, lid van het Jongerenpanel ZéP, was uitgenodigd om kennis te maken met de FlexScan. Bij de koffietafel vooraf werd meteen duidelijk hoe belangrijk dit soort bijeenkomsten zijn: niet enkel óver maar ook mét de doelgroep praten.

Tijdens de bijeenkomst werd er eerst besproken waar studenten met een functiebeperking tegenaan kunnen lopen en wat de FlexScan inhoudt. Zo kiezen studenten vaak voor een deeltijd studie, ze studeren daardoor langer en maken veel gebruik van herkansingsmomenten. Een groot probleem is dat zij dit  vaak allemaal zelf moeten uitzoeken. Volgens Morena herkenden sommige aanwezigen zich goed in het beeld dat geschetst werd, maar geeft ze aan dat op haar universiteit de meeste van deze problemen al opgelost zijn. Er is dus veel verschil tussen de verschillende instituten en genoeg te doen.

Volgens de ontwikkelaars van de FlexScan is flexibilisering, differentiatie en maatwerk nodig om in te spelen op de toegenomen diversiteit van de studentenpopulatie. De FlexScan is een hulpmiddel om   te kunnen signaleren wat er gedaan moet worden om bij ‘maatwerk’ te komen, zodat het onderwijs voor iedereen toegankelijk wordt.

Vervolgens mochten de deelnemers in groepen aan de slag met de FlexScan. Aan de hand van de besproken punten werd onderzocht hoe flexibel het onderwijs is op de instellingen waar de deelnemers van de bijeenkomst studeren. Het is een erg praktische manier om inzicht te krijgen in de aspecten waar successen te vieren zijn en verbeteringen te behalen vallen.

Het was volgens Morena een leerzame bijeenkomst, bovendien was ze “blij om te zien en te horen hoe gedreven deze professionals waren om het onderwijs toegankelijk voor iedereen te maken; niet alleen studenten met een functiebeperking zijn beperkt belastbaar, dat is iedereen”.