Kinderombudsman stuurt brief aan gemeenteraadsleden

Om vanaf het begin van de zittingsperiode van de raadsleden het welzijn van kinderen in de gemeenten onder de aandacht te brengen, heeft de Kinderombudsman aan alle nieuwe raadsleden een brief gestuurd. Gemeenten krijgen namelijk steeds meer taken toebedeeld op het gebied van jeugd(zorg). De boodschap van de brief is dat er meer overleg dient te worden gepleegd met jongeren om de hulp zo passend mogelijk in te richten. Daarnaast pleit de Kinderombudsman voor één aanspreekpunt in de gemeente die de zorg van het kind coördineert. Bijgesloten bij de brief is een lijst met jongerenorganisaties die graag met de gemeenten meedenken over hoe het jongerenbeleid optimaal kan worden ingericht. Deze organisaties richten zich onder andere op onderwijs en het hulpverlenen bij kindermishandeling. Hier is de brief aan de raadsleden te lezen.