Klein Geluk verleent in eerste subsidieronde steun aan 19 projecten

De projecten leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte. Naar verwachting bevordert de financiële steun aan de 19 projecten door Klein Geluk de kwaliteit van leven van 2389 zorgbehoevenden in Nederland. De geselecteerde projecten zijn zeer uiteenlopend van aard. Maar zij hebben met elkaar gemeen dat ze zorgbehoevenden stimuleren op het gebied van autonomie, sociale participatie en welbevinden. De behoefte van de zorgbehoevenden zelf vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Zo zal Stichting Zorgbakkerij Almere de financiële steun van FNO aanwenden voor de inrichting van een volwaardige werkplaats voor 20 jongeren met autisme of andere beperking. Het initiatief komt van Bakkerij Schep, die tevens een ruimte vrijmaakt om de arbeidsmatige dagbesteding aan te kunnen bieden.

Stichting Pluryn heeft het participatieproject Wijkwonder ontwikkeld met als doel sociale inclusie van kwetsbaren in de wijk te bevorderen, in samenwerking met een welzijnsorganisatie en ambulante zorg psychiatrie. Het project omvat de organisatie van activiteiten met buurtbewoners en kwetsbare buurtbewoners. De groep bepaalt het soort activiteiten zo veel mogelijk zelf.

Stichting Vrienden van Ferm-Rozemarijn ontvangt een bijdrage voor de aanschaf van een Twinbike.  Dit is een fiets waarop een begeleider met een of twee kinderen kan fietsen en waarbij ook een rolstoel mee kan. De kinderen van het centrum hebben reeds zelf ook een flink bedrag voor de fiets bij elkaar gespaard.

Het totale overzicht van de gesteunde projecten is hier te vinden op de website.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het Klein Geluk van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid? Op 3 september 2018 wordt Call 2 Klein Geluk, materialen, dagbesteding en evenementen geopend. Wij zien uit naar uw voorstel!