Klein Geluk geeft kansen voor talent!

Het programma Klein Geluk van FNO heeft op 24 maart 2016 de tweede subsidieronde die is gericht op de talentontwikkeling van mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte geopend. De subsidieaanvragen kunnen tot 21 april 15.00 uur worden ingediend door maatschappelijk werkenden en BIG geregistreerde zorgprofessionals.

De subsidieronde maakt het mogelijk om een individuele aanvraag in te dienen die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van één persoon. Caroline Hop, projectcoördinator van Klein Geluk: ‘Het is voor mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte niet vanzelfsprekend om hun talent te ontwikkelen. De subsidieronde is bedoeld om deze mensen te ondersteunen in wat zij het allerliefste doen. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen aan een rolstoel, die het mogelijk maken om een sport te beoefenen. Met relatief kleine aanpassingen kun je al een groot verschil maken in de kwaliteit van iemands leven. En daar dragen wij graag aan bij.’

Aanvraag indienen
De subsidieronde biedt ruimte voor de toekenning van maximaal 75 subsidieaanvragen, met een aangevraagd bedrag van 500 euro. In de aanvraag moet duidelijk worden dat de gemaakte kosten een relatie hebben met talentontwikkeling. Voorwaarde is dat die kosten niet uit eigen vermogen kunnen worden bekostigd. Voorbeelden zijn muzieklessen, aanpassingen aan de rolstoel die het mogelijk maken om een sport te beoefenen of materiaal voor het uitoefenen van hobby’s, zoals een vishengel. Aanvragen kunnen uitsluitend door middel van een aanvraagformulier per e-mail worden ingediend via caroline_hop@fondsnutsohra.nl. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden. In de betreffende calltekst staat alle benodigde informatie, deze is te vinden op onze website. Let op dat de procedure binnen deze call voor individuen verschilt van de call voor organisaties!

Over Klein Geluk
Het programma Klein Geluk van FNO steunt projecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. De projecten komen tot stand naar aanleiding van de vraag en behoefte vanuit de doelgroep zelf. Het gaat hierbij om mensen in alle leeftijdscategorieën met een chronische ziekte, een verstandelijke-, lichamelijke- en/of meervoudige beperking of een psychiatrische stoornis.

Ei Complex A