Klein Geluk is populair!

In de eerste call van Klein Geluk zijn maar liefst 73 subsidieaanvragen ingediend. Hierbij een greep uit de 25 subsidieaanvragen die wij met het beschikbare budget van het programma hebben kunnen honoreren. Met name de vraag vanuit de doelgroep kwam in deze aanvragen duidelijk naar voren.

  • snoezelen en speel-en sporttoestellen speciaal ontworpen voor mensen met een beperking, zodat ook zij veilig kunnen spelen en bewegen in de buitenlucht onder de zon;
  • een reminiscentie ruimte waarbinnen ouderen met dementie de mogelijkheid krijgen om gezamenlijk herinneringen op te halen;
  • een app met een zelfhulpinterventie voor mensen met ernstige en langdurige psychiatrische stoornissen;
  • een extra mogelijkheid tot communiceren met ‘Social Haptic Communication’ voor mensen met doof-blindheid.

Voor het programma is veel belangstelling getoond en wij hebben veel positieve feedback mogen ontvangen. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee. Inmiddels is onze tweede call geopend!