Klein Geluk opent laatste subsidieronde voor organisaties

Tot 10 augustus 2016 kunnen organisaties bij FNO een subsidieaanvraag indienen voor projecten die de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. Dit is de laatste call van het programma Klein Geluk, in de loop van 2017 zal worden besloten of (en in welke vorm) het programma wordt vervolgd.

Meer kwaliteit van leven
Het programma Klein Geluk richt zich op mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. Het gaat hierbij om mensen van alle leeftijden, met bijvoorbeeld een chronische ziekte, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en/of een psychiatrische stoornis.

Zorg voor kansen
Mensen die hun leven lang intensieve zorg nodig hebben, kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken als het gaat om zelf regie voeren of meedoen met sociale activiteiten. Klein Geluk ondersteunt daarom de handicapspecifieke meerkosten binnen projecten die bijdragen aan autonomie, sociale participatie en/of welbevinden.

Aanvragen
Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend door rechtspersonen of georganiseerde verbanden zonder winstoogmerk, die actief gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte. Zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers en welzijnsorganisaties, maar ook burgerinitiatieven worden van harte uitgenodigd om een aanvraag voor hun project in te dienen.

Budget
In deze zevende call stelt Klein Geluk € 260.000 beschikbaar. Het maximale bedrag dat wordt toegekend is € 500 per bereikte beneficiant en € 20.000 per subsidieaanvraag waarbij er minimaal 40 personen meer kwaliteit van leven zullen ervaren. Wanneer er bijvoorbeeld 20 individuele zorggebruikers betrokken zijn, is de maximale bijdrage van FNO € 10.000.

Meer weten?
Heeft uw organisatie een goed idee voor een project? Of wilt u weten aan welke criteria uw aanvraag moet voldoen? Lees dan de Calltekst of neem contact met ons op: caroline_hop@fondsnutsohra.nl of 06 – 1243 0950.