Klein Geluk: subsidieaanvraag voor eigen regie en participatie

Voor de tweede (en voorlopig laatste) keer is het voor organisaties mogelijk om bij het FNO-programma Klein Geluk subsidie aan te vragen voor het structureel verbeteren van eigen regie en/of participatie van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Tot donderdag 25 april 14.00 uur kunnen subsidieaanvragen ingediend worden via de website van FNO. Meer informatie over deze Call (Call 2 eigen regie en participatie) kunt u vinden bij de achtergrondinformatie van het programma Klein Geluk. Daar staan tevens de Call-tekst en de formats voor projectaanvraag en begroting.

Eigen regie en participatie

Onder eigen regie verstaan we het zelf vorm en inhoud kunnen geven aan je leven en de daaraan gerelateerde mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Dit betekent dat je alle beslissingen – al dan niet met hulp van naasten – zelf kunt nemen. Participatie gaat over allerlei vormen van activiteit en betrokkenheid van mensen: van georganiseerde contacten via (sport)verenigingen, clubs of (vrijwilligers)werk tot sociale contacten met vrienden, kennissen en buren.

Projecten die voor deze subsidie in aanmerking komen, dragen bijvoorbeeld bij aan het vergroten van competenties van de doelgroep of de begeleider/verzorger. Of ze realiseren een blijvend sociaal netwerk in de buurt of met gezonde leeftijdsgenoten op (sport)verenigingen. U kunt ook denken aan structurele ondersteuning van de doelgroep, bijvoorbeeld door coaches of ‘buddies’. FNO is specifiek op zoek naar projecten die een al met succes in de praktijk toegepaste methodiek of interventie inzetten. Daarnaast is borging een belangrijk beoordelingsaspect.

Doelgroep projecten Klein Geluk

Mensen die door hun langdurige beperking op het vlak van gezondheid minder kwaliteit van leven ervaren (beperkingen kunnen zijn: lichamelijk, psychiatrisch, zintuiglijk, verstandelijk of psychogeriatrisch).

Meer weten

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden van het programma Klein Geluk vindt u op de website van FNO. Heeft u daarna nog vragen dan kunt u contact opnemen met Caroline Hop via kleingeluk@fondsnutsohra.nl of 085 040 32 60.