Klein Geluk subsidies bijna bekend

Het programma Klein Geluk van FNO heeft veel mooie aanvragen voor subsidie ontvangen! De uitslag van de twee calls voor subsidie die in oktober gesloten zijn is bijna bekend. Bij de “Call voor Materialen, dagbesteding en evenementen” zijn 115 aanvragen ingediend voor een totaal bedrag van ruim 1,3 miljoen euro. Aangezien dit bijna 7 keer zo veel is als het beschikbare budget kunnen niet alle goed beoordeelde projecten gehonoreerd worden. Bij de “Call voor Eigen regie en participatie” zijn in het totaal 39 aanvragen ingediend voor een totaal bedrag van ruim 2 miljoen euro. Dit is ruim 5 keer zo veel als het oorspronkelijk beschikbare budget. Helaas kunnen ook hier niet alle goed beoordeelde projectaanvragen gehonoreerd worden. De brieven met de uitslag worden uiterlijk 19 december aan de aanvragers verzonden.

De volgende “Call voor Materialen, dagbesteding en evenementen” opent begin januari. De volgende en laatste “Call voor Eigen regie en participatie” opent naar verwachting in het voorjaar van 2019.