Knelpunten maar ook veel ideeën over het perspectief van jongeren met een chronische aandoening

Op donderdag 18 december jl. waren zo’n 25 mensen aanwezig bij een door FNO georganiseerde bijeenkomst over het nieuwe programma Zorg én Perspectief, gericht op jongeren van 0 tot 25 jaar met een chronische aandoening. In vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten nemen zij bijvoorbeeld minder deel aan sportverenigingen, doen zij het vaak minder goed op school en vinden ze moeilijker een baan. En ook in de zorg ervaren ze knelpunten, zoals bij de transitie naar volwassenzorg. Die in de achtergrondnotitie bij het programma genoemde belemmeringen werden duidelijk herkend door de aanwezigen. Er werden dan ook meer dan twintig projectideeën naar voren gebracht en met elkaar besproken.  De nodige nieuwe contacten werden gelegd. Om die reden was deze bijeenkomst juist georganiseerd. FNO wil stimuleren dat vooral projectvoorstellen worden ingediend in samenwerking met anderen. Benadrukt werd dat vooral de jongeren doelgroep zelf betrokken moet zijn bij de projecten en borging belangrijk wordt geacht.

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen binnen de eerste Call van het programma is vrijdagmiddag 30 januari 2015.