Laatste Ronde! Call 5 Meer Veerkracht, Langer Thuis opent op 15 augustus

De Calltekst van Call 5 is beschikbaar! Vanaf 15 augustus tot 10 oktober is de 5e Call voor Meer Veerkracht, Langer Thuis geopend. We zoeken projecten die zelfstandig wonende alleenstaande ouderen de mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk mobiel, fysiek fit en sociaal actief te blijven. Er is daarbij ruimte om een aanvraag te doen voor vernieuwende projecten (max € 50.000) én om een aanvraag in te dienen voor het breed beschikbaar maken van bestaande succesvolle aanpakken (max € 100.000). Voorwaarde is dat deze projecten direct gericht zijn op meer bewegen, meer mobiliteit, meer sociaal contact en activiteit bij alleenstaande zelfstandig wonende ouderen (65+) met een beperking.

We lezen in de projectplannen graag specifiek terug welke mogelijkheden er verkend zijn om het aanbod en de activiteiten na de subsidieperiode structureel voort te zetten. Verder kijkt de programmacommissie dit keer extra kritisch naar de wijze waarop de ouderen bereikt gaan worden. Hoe kom je achter de voordeur van juist die ouderen die alleen wonen en een beperking hebben? Bij vernieuwing is het echt belangrijk dat het initiatief bij de ouderen zelf vandaan komt. Download de calltekst hier, daarin staat precies waaraan een projectaanvraag moet voldoen.

Dit is de laatste open Call voor vernieuwings- en verspreidingsprojecten binnen het programma, dus grijp je kans! We helpen je daar graag bij. Ga voor inspiratie, tips van projectleiders en ervaringen van ouderen naar Meer Veerkracht, Langer Thuis The Movies! Heb je een goed idee en wil je een beetje op weg geholpen worden? Dit keer kun je je inschrijven voor speeddaten met programmaleider- en secretaris, de pitch en projectenplandag en voor een workshop begroting. Neem voor meer informatie over de verschillende bijeenkomsten een kijkje in de agenda.