Meer Veerkracht, Langer Thuis financiert 20 projecten in call 4

Het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis van FNO verleent naar aanleiding van de vierde subsidieronde financiële steun aan twintig projecten. De projecten zijn erop gericht om ouderen te stimuleren om meer te bewegen en hun sociale netwerk te vergroten.
Om de mobiliteit van alleenstaande ouderen te vergroten, is er gezocht naar projecten die vernieuwende activiteiten en interventies gebruiken om ouderen te bereiken. Ineke Jonker, programmaleider Meer Veerkracht, Langer Thuis: ‘In deze subsidieronde is er specifiek gekeken naar verspreidingsprojecten waarbij effectieve valpreventie- en beweeginterventies en interventies voor sociale binding breder beschikbaar worden. Daarnaast is er gekeken naar projecten die met het gebruik van technologische hulpmiddelen ouderen stimuleren om meer te bewegen en participatie in de samenleving verhogen. Het resultaat is dat we acht verspreidingsprojecten en twaalf technologieprojecten door middel van een subsidiebijdrage ondersteunen.’

Laatste ronde
Tot dusver zijn er in het programma vier subsidierondes geweest, waarin 79 projecten zijn toegekend. Op 15 augustus opent de vijfde en laatste subsidieronde, waarvoor projecten een aanvraag in kunnen dienen. Deze ronde is bedoeld voor projecten die zich richten op meedoen en bewegen van alleenstaande ouderen. Meer informatie over de vijfde call vindt u hier. Een overzicht van alle tot nu toe gefinancierde projecten worden weergegeven op de website.