Minister Slob (OCW) gaat in gesprek met Jongerenpanel ZéP over drempels bij examens

Minister Slob (OCW) zegt in het algemeen overleg Examens van vandaag toe om met het Jongerenpanel Zorg én Perspectief in gesprek te gaan over het wegnemen van belemmeringen bij examens en het staatsexamen. Het Jongerenpanel ZéP is blij met de aandacht in de Tweede Kamer voor maatwerk en flexibilisering bij examens voor jongeren met een chronische aandoening. “Wij kijken ernaar uit om onze ervaringen en drempels bij examinering met de minister te delen en het gesprek te voeren over passende oplossingen”, aldus Bente, voorzitter van het Jongerenpanel.

Alternatieve vormen van examinering nodig
In aanloop naar het debat Examens deelde het Jongerenpanel de signalen van jongeren met een chronische aandoening met de Tweede Kamer. D66, het CDA en GroenLinks namen de zorgen serieus en vroegen aandacht voor ons pleidooi. D66 en het CDA lieten de minister weten dat jongeren gebrek aan flexibiliteit missen. Alternatieve vormen van examinering, zoals meer tijd, spreiding tussen examens en een rustige ruimte zijn nodig. Zo kunnen jongeren met een chronische aandoening zich optimaal ontwikkelen. Ook vroegen deze woordvoerders de minister of de examenuitslag van het staatsexamen kan worden vervroegd, zodat ook jongeren met een chronische aandoening op tijd aan hun vervolgopleiding kunnen beginnen. GroenLinks vroeg vervolgens aan de minister of hij jongeren met chronische aandoening in het vizier heeft.

Minister waardeert aandacht voor belangrijke doelgroep
De minister liet weten de aandacht voor deze belangrijke doelgroep zeer te waarderen. Er zijn al veel alternatieve vormen van examinering mogelijk, laat de minister weten. Hij  gaat echter graag met de jongeren van het Jongerenpanel ZéP in gesprek over de concrete drempels waar zij tegen aanlopen. De minister benoemt verder dat het staatsexamen niet vervroegd kan worden, omdat deze vorm van examinering meer voorbereiding vergt. Ook dat wordt onderwerp van het gesprek tussen de minister en het Jongerenpanel. Het Jongerenpanel kijkt ernaar uit hun visie én oplossingen met de minister te delen!