Monitor Beleidsmaatregelen: grote knelpunten voor studenten met functiebeperking

Minister Bussemaker (OCW) heeft vandaag de Tweede Monitor Beleidsmaatregelen aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer.

De Monitor Beleidsmaatregelen 2016-2017 geeft een overzicht van knelpunten in het Onderwijs en presenteert mogelijkheden om die knelpunten te verminderen of weg te nemen.

Uit de Monitor Beleidsmaatregelen blijkt dat er grote knelpunten zijn binnen het hoger onderwijs voor studenten met een functiebeperking.

Het Expertisecentrum handicap + studie (h+s), CNV jongeren en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft in een reactie laten weten dat studenten met een functiebeperking ondersteund moeten worden om dezelfde kansen te krijgen als studenten die geen functiebeperking hebben. Het programma ZéP van FNO heeft deze visie onderschreven.

De monitor is hier te vinden.

1 juni 2017