Nieuw overzicht van kansrijke interventies bij gezondheidsachterstanden

Op 7 mei verschijnt een literatuurstudie die onderzoekers van het Erasmus MC in opdracht van FNO hebben uitgevoerd. In deze publicatie is nationaal en internationaal onderzoek gebundeld naar welke interventies werken voor het verminderen van gezondheidsachterstanden. Met als resultaat: een systematisch overzicht van kansrijke en effectieve interventies.

Gezonde Toekomst Dichterbij
Gezondheid is in Nederland niet gelijk verdeeld en hangt nauw samen met andere sociaaleconomische verschillen. Mensen met een lage opleiding en een laag inkomen, leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar lang in minder goede gezondheid. Het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO ondersteunt projecten die zich richten op het verminderen van deze gezondheidsachterstanden bij kansarme gezinnen.

Overzicht van nationale en internationale studies
Dr. Frank van Lenthe heeft samen met collega onderzoekers van het Erasmus MC onderzocht wat er in de nationale en internationale context bekend is over het tegengaan van gezondheidsachterstanden bij kansarme gezinnen. Welke interventies hebben het gewenste effect, en waarom? Hierbij hebben ze specifiek gekeken naar roken, overgewicht, overmatig alcoholgebruik en de gezondheid zoals mensen die zelf ervaren. “Met de juiste aanpak kunnen we gezondheidsachterstanden verkleinen. Om echt impact te hebben moeten interventies uit meerdere componenten bestaan en aansluiten bij de onderliggende oorzaken van gezondheidsachterstanden in lagere sociaaleconomische groepen. Er kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de vaardigheden die nodig zijn voor gezond gedrag, en met de sociale omgeving waarin dit gedrag plaatsvindt. De resultaten uit deze literatuurstudie laten hier voorbeelden van zien, en zijn van belang voor iedereen die zich bezighoudt met de aanpak van gezondheidsachterstanden in wijken, op scholen en in individuele situaties”, aldus de onderzoekers.

Resultaten als inspiratiebron
De resultaten zijn gebundeld in een uitgebreid rapport dat beschikbaar is via de website van FNO. Het rapport dient als inspiratiebron voor subsidieaanvragers binnen het Programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO. Binnenkort volgt een publiekssamenvatting die ook op de website te vinden zal zijn.
Heeft u vragen of wilt u meer weten over Gezonde Toekomst Dichterbij? Neem dan contact op met (maaike_van_apeldoorn@fondsnustohra.nl) of bel 020 (594 96 90).