Nieuw! TOETSINGSKADER VAN EN VOOR OUDEREN

Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen? Er is niemand die deze vragen beter kan beantwoorden dan ouderen zelf. Daarom stelde het ouderenplatform van BeterOud aandachtspunten op en toetsten zij verbeterprojecten. Ze onderscheiden drie levensfasen: ‘voorbereiden op de toekomst’; ‘zelfstandig wonen’ en ‘opname in het ziekenhuis en zorg thuis’. De uitkomsten zijn vastgelegd in een toetsingskader: ‘de meetlat van de ouderen’. Meer informatie over het toetsingskader vind je hier.