Nieuwe portretten van gezinnen en professionals over Samen Sterk en Gezond

Vanuit het FNO programma Gezonde Toekomst Dichterbij worden projecten ondersteund die de gezondheid van gezinnen in achterstandssituaties verbeteren. Met het in beeld brengen van de projecten laten we zien hoe gezinnen en professionals samenwerken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Voor henzelf, gezin, de wijk en toekomstige generaties. Met elk portret leer je de uitdagingen en de leefwereld kennen van de gezinnen en hoe de professional of vrijwilliger daarbij nauw betrokken is. Deze keer lichten we een deelnemer en professional uit van het project Zoetermeer Samen Sterk en Gezond.

Zoetermeer Samen Sterk en Gezond

Gezondheidsachterstanden terugdringen bij gezinnen en zwangeren in Zoetermeer met een laag sociaaleconomische positie, dat is de gedachte achter Samen Sterk en GezondDoor psychosociale stressfactoren weg te nemen en cognitieve- en bewegingsvaardigheden aan te leren worden gezonde gewoonten en gezond gedrag eigen gemaakt binnen het gezin. 

Verhalen uit het project

Hoe betrokken is de professional, wat brengt het project de gezinnen en hoe voelen zij zich daarbij? De professional vertelt meer over het project, de aanpak en bovenal wat zijn of haar drijfveren zijn. Wat hen het meeste heeft geraakt of is bijgebleven. Lees hier over projectleider Femke. Maak ook kennis met deelnemer Julio.