Nieuwe portretten van gezinnen en professionals over Supporter van elkaar

Vanuit het FNO programma Gezonde Toekomst Dichterbij worden projecten ondersteund die de gezondheid van gezinnen in achterstandssituaties verbeteren. Met het in beeld brengen van de projecten laten we zien hoe gezinnen en professionals samenwerken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Voor henzelf, gezin, de wijk en toekomstige generaties. Met elk portret leer je de uitdagingen en de leefwereld kennen van de gezinnen en hoe de professional of vrijwilliger daarbij nauw betrokken is. Deze keer lichten we twee gezinnen en een professional uit van het project Supporter van elkaar.

Supporter van elkaar

In het project Supporter van elkaar ‘adopteert’ FC Twente zo’n tachtig kwetsbare gezinnen in Enschede. Door het versterken van de competenties en het mobiliseren van bestaande netwerken rondom het gezin, werken de gezinsleden aan verbeteringen op het gebied van gezondheid en participatie. Zo krijgen ze meer regie over hun toekomst.

Verhalen uit het project

Hoe betrokken is de professional, wat brengt het project de gezinnen en hoe voelen zij zich daarbij? De professional vertelt meer over het project, de aanpak en bovenal wat zijn of haar drijfveren zijn. Wat hen het meeste heeft geraakt of is bijgebleven. Lees hier over projectleider Jantinette. Maak ook kennis met de gezinnen van deelnemers Sandra en Monique.