Nieuwe projecten Meer Veerkracht, Langer Thuis

Op 1 juni werden in de laatste twee calls, 28 projecten toegewezen. Het betreft 16 projecten voor migrantenouderen en 12 projecten voor ouderen in dunbevolkte gebieden en krimpregio’s. Daarmee komt het totaal aantal projecten binnen het programma op 126. Daarvan is 40 procent gericht op het verspreiden van een bekende en succesvolle aanpak. En bij 60 procent van de projecten wordt een nieuwe aanpak ontwikkeld. Bij alle projecten gaat het erom ouderen weer mee te laten doen met sociale activiteiten, meer te bewegen of het voorkomen van vallen.

Een aantal projecten is afgerond, allen gericht op het bewegen. In ons ‘dossier bewegen’ op de website, vindt u artikelen van de afgeronde projecten. Het dossier bevat daarnaast relevante informatie en links van andere partijen die zich bezig houden met meer bewegen en minder vallen voor ouderen.

De laatste calls van Meer Veerkracht, Langer Thuis zijn gesloten. De komende periode zetten we in op het ondersteunen van onze projectleiders om de activiteiten in projecten zo stevig mogelijk en duurzaam neer te zetten. En we gaan oogsten, naast verhalen van deelnemers zelf gaan we geleerde lessen naar buiten brengen. We delen de kennis die in projecten is opgedaan zodat ook anderen daar lering uit kunnen trekken. Wil je samen met ons optrekken om meedoen, bewegen en valpreventie voor ouderen te bevorderen neem dan contact op met de programmaleiding.