Nieuwe projectpagina’s gelanceerd

Vanaf vandaag staan nieuwe projectpagina’s online op de website van FNO Zorg voor Kansen. Op deze manier kunnen we nog beter laten zien met wie we samenwerken aan onze programmadoelen en op welke manier daar in projecten aan wordt gewerkt.

De projectpagina’s zijn overzichtelijker en beter doorzoekbaar geworden. Bij elk project vind je contactgegevens waardoor je vanaf nu de projectleider(s) of hun organisatie(s) ook rechtstreeks kunt benaderen. De projecten zijn per programma doorzoekbaar.

Bekijk de projecten die lopen binnen het programma Gezonde Toekomst Dichterbij. Hierbij richten we ons op de gezondheidsverbetering van gezinnen in kwetsbare situaties. De projecten binnen het programma Zorg én Perspectief richten zich op jongeren met een chronische aandoening, en die binnen het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis op alleenstaande, thuiswonende ouderen met één of meer beperkingen. Op de nieuwe projectenpagina van Klein Geluk vind je in de loop van 2018 overzichtelijk de projecten voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.