Nieuwe subsidiemogelijkheden bij Klein Geluk vanaf 17 september

Voor het eerst is het mogelijk dat organisaties bij het FNO-programma Klein Geluk subsidie kunnen aanvragen voor een structurele verbetering van eigen regie of participatie van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Vanaf maandag 17 september aanstaande kunnen subsidieaanvragen via de website van FNO ingediend worden.

Eigen regie en participatie
Onder eigen regie verstaan we het zelf vorm en inhoud kunnen geven aan je leven en de daaraan gerelateerde mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Eigen regie betekent dat je alle beslissingen – al dan niet met hulp van naasten – zelf kunt nemen. Participatie heeft betrekking op allerlei vormen van activiteit en betrokkenheid van mensen. Van het hebben van georganiseerde contacten via (sport)verenigingen, clubs of (vrijwilligers)werk tot sociale contacten met vrienden, kennissen, buren e.d.

Men kan bijvoorbeeld denken aan projecten die bijdragen aan het vergroten van competenties van de doelgroep of de begeleider/verzorger. Of het realiseren van een blijvend sociaal netwerk in de buurt of met gezonde leeftijdsgenoten op (sport)verenigingen, maar ook het bieden van structurele ondersteuning bijvoorbeeld door middel van coaches of ‘buddies’ voor de doelgroep. FNO is specifiek op zoek naar projecten die een, al met succes in de praktijk toegepaste, methodiek of interventie inzetten. Daarnaast is borging een belangrijk aspect binnen deze projecten.

Doelgroep projecten Klein Geluk
Mensen die door hun langdurige beperking op het vlak van gezondheid minder kwaliteit van leven ervaren (beperkingen kunnen zijn; lichamelijk, psychiatrisch, zintuiglijk, verstandelijk of psychogeriatrisch).

Openstelling call subsidieaanvraag
17 september tot 15 oktober 2018; 14:00 uur

Over het programma Klein Geluk
Het programma Klein Geluk van FNO richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. De mate waarin iemand dingen zelf kan bepalen (eigen regie), sociale relaties heeft met anderen (participatie) en zich fysiek en mentaal goed voelt (welbevinden), zijn belangrijke factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Klein Geluk ondersteunt daarom projecten die deze factoren positief beïnvloeden en waarbij de vraag en behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal staat.  Naast de hierboven omschreven subsidiemogelijkheid is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor materialen, dagbesteding en evenementen tot 15 oktober 2018, 14:00 uur.

Meer weten
Meer informatie over de subsidiemogelijkheden van het programma Klein Geluk vindt u op de website van FNO. Heeft u daarna nog vragen dan kunt u contact opnemen met Caroline Hop via kleingeluk@fondsnutsohra.nl of 085 040 32 60.