Onderzoek naar effecten van transitiepoli voor diabetespatiënten

De overgang naar volwassenenzorg verloopt voor diabetespatiënten moeizaam. Uit onderzoek blijkt dat de jeugd met diabetes de overgang van de kinderarts naar de internist waardeert met een 6,8. Een reden voor AnneLoes van Staa om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden om deze transitie soepeler te laten verlopen.

Er blijken namelijk veel dingen te veranderen bij de transitie naar volwassenenzorg. Zo blijkt dat er bij de internist veel minder aandacht wordt besteed aan persoonlijke begeleiding en de nadruk vooral ligt op de metingen. Dit is iets waar veel jongeren aan moeten wennen. Ook blijkt dat steeds meer jongeren met diabetes na de periode onder behandeling van de kinderarts, niet meer onder controle zijn van een arts. Een transitiepoli waar jongeren begeleidt worden in de overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg kan deze problemen mogelijk verhelpen.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat er drie kernpunten zijn waaraan de transitiepoli zou kunnen bijdragen. allereerst is het van belang dat de kinderartsen en internisten van elkaar weten wat hun behandelmethoden zijn. Ten tweede is van belang dat jongeren en hun ouders voorbereid worden op de volwassenenzorg. Het belangrijkste punt is misschien wel dat de jongere in iedere behandelfase centraal moet staan en de zorg aangepast moet worden naar wat zij belangrijk vinden.

Meer weten over dit onderzoek? Klik dan hier!

Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door FNO. Het project Betere transitie bij diabetes is onderdeel van het programma Zorg en Perspectief.