Onderzoeksresultaten Actief Plus

De resultaten van een onderzoek naar de effectiviteit van het project Actief Plus, van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis, zijn gepubliceerd. In het onderzoek is gekeken naar de computergestuurde gezondheidsinterventie om beweeggedrag van ouderen met een beperking te bevorderen.

Met deelname aan Actief Plus worden ouderen bewustgemaakt van hun eigen beweeggedrag en gemotiveerd om blijvend meer te gaan bewegen, liefst samen met anderen. Het bevorderen van zelfredzaamheid staat hierbij centraal, enerzijds door het bevorderen van hun fysieke vermogen en anderzijds door het stimuleren van ouderen om op een actieve manier iets voor en met elkaar te doen.

De Open Universiteit onderzocht de effectiviteit van deze interventie. De uitkomsten waren positief. Deelnemers aan het project Actief Plus bewogen na drie maanden gemiddeld meer minuten per week. Na zes maanden was er een duidelijke stijging in het aantal dagen per week dat men minimaal 30 minuten bewoog.

Bekijk de resultaten van het onderzoek hier.