Onderzoeksresultaten Transitie bij Diabetes tijdens conferentie

Donderdag 13 september vond de conferentie ‘Niet zó, maar zó! plaats. Met deze conferentie werd het project ‘Betere Transitie bij Diabetes’ afgesloten, een van de 45 projecten van het programma Zorg en Perspectief. Deze middag werden de resultaten van het onderzoek en verbeterprogramma van het project gepresenteerd aan een divers gezelschap. Namens het jongerenpanel van Zorg én Perspectief waren Eline en Rik aanwezig.

Onderzoek naar transitie

De verbetering van de transitie in de zorg is belangrijk om jongeren te ondersteunen naar volwassenheid. Tijdens het project is onderzoek gedaan naar hoe de transitie verloopt en wat de invloed daarvan is op jongeren. Uit onderzoek bleek dat jongeren de transitie van hun kinderarts naar de ‘volwassenearts’ gemiddeld een 7.0 geven. Er zijn echter nog een aantal zaken die verbeterd kunnen worden. Bekijk ze hier in de factsheet. Met deze verbeteringen zijn de jongeren in het panel van ‘Betere transitie bij diabetes’ aan de slag gegaan.

Jongeren op bezoek bij diabetes-teams

De jongeren zijn samen met diabetesteams in heel Nederland aan de slag gegaan om de transitie in de zorg te verbeteren. Aan de hand daarvan hebben zij een aantal tips geformuleerd voor artsen, die met transitie in de zorg te maken hebben:

  • Neem ons serieus en toon begrip
  • Vraag ons wat we nodig hebben
  • Luister naar onze mening
  • Vertel ons niet wat wij ‘moeten’ doen
  • Bereid ons goed voor

In de onderstaande film laten jongeren zien waarom dit zo belangrijk is.

Transitiezorg op de politieke agenda

Het jongerenpanel van ZéP heeft ook buiten de zorg deze problematiek op de agenda kunnen zetten. Er zijn met verschillende Tweede Kamerleden gesprekken gevoerd over het verbeteren van deze zorg. Waaronder ook twee ronde tafel gesprekken. De belangrijkste punten voor een gelijke, structurele en veilige transitieperiode zijn samengevat in het 10 punten plan Betere Transitie in de medische zorg.