Participatiematrix beschikbaar: samen met ervaringsdeskundigen aan de slag in projecten en onderzoek

Wil je dat een project of onderzoek echt iets voor mensen betekent en maatschappelijke betekenis heeft? Dan werk je vanaf het begin samen met de mensen om wie het gaat: de ervaringsdeskundigen. Bijvoorbeeld jongeren met een chronische aandoening, hun familie en naasten. Maar hoe doe je dat? Hiervoor is de Participatiematrix ontwikkeld. In deze matrix worden de vijf verschillende rollen beschreven van ervaringsdeskundigen in projecten of onderzoek: toehoorder, meedenker, adviseur, partner of regisseur. Per fase van het project worden afspraken gemaakt over welke rol de ervaringsdeskundigen willen en kunnen hebben.

Meerwaarde van participatie groter

Het gebruik van de Participatiematrix in gesprekken zorgt ervoor dat ervaringsdeskundigen binnen een project of onderzoek zeggenschap hebben, op een manier die bij hen past. Omdat projectleider/onderzoeker en ervaringsdeskundigen sámen in gesprek gaan, weten ze wat ze van elkaar kunnen verwachten. Ook kunnen ze prettiger samenwerken en is de meerwaarde van de participatie uiteindelijk groter.

De Participatiematrix is ontwikkeld door het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, in samenwerking met de BOSK en met jongeren met een chronische aandoening, en met financiële ondersteuning vanuit FNO programma Zorg én Perspectief.

Meer weten of meteen met de Participatiematrix aan de slag?

Op www.participatiematrix.nl vind je alle informatie en handige hulpmiddelen:
– Een factsheet met alle ins en outs
– Een korte animatie over de participatiematrix