Problematiek thema’s programma ZéP in kaart

De afgelopen periode heeft de Datagraver voor het programma ZéP uitgezocht wat de huidige kennis is van de problematiek rond de vijf thema’s van het programma: Zorg, Sport, School, Werk en Kracht. Op basis van de beschikbare data heeft de Datagraver antwoord geprobeerd te vinden op vragen als: ‘Wat is het verschil in arbeidsdeelname door jongeren met een chronische aandoening en jongeren zonder aandoening’, ‘hoeveel jongeren verdwijnen bij 18 jaar van de zorgradar’ en ‘hoe groot is de groep van jongeren met een chronische aandoening nu precies’? Dit heeft geresulteerd in de oplevering van vijf thema-factsheets en een algemene factsheet die te vinden zijn op onze site. Het antwoord op de gestelde vragen was niet altijd precies te vinden en daarom is aanvullend onderzoek nodig. ZéP gaat hier de komende periode op inzetten.