Veel problemen met uitkering studenten met functiebeperking

CNV Jongeren en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roepen de gemeenten op om de individuele toeslagen voor studenten met een beperking beter te regelen. De bonden vinden de voorlichting over de toeslag zwaar onder maat en noemen de aanvraagprocedure te lang en ingewikkeld. Daarnaast wijzen ze op de enorme verschillen in hoogte van de uitkering in verschillende gemeenten. Bestuurslid van de LSVb Joyce van der Wegen: “Slechts 7% van de studenten met een functiebeperking maakt gebruik van de toeslag waar ze recht op hebben. Dat is erg schokkend. Juist zij hebben hard financiële steun nodig”.

Meer informatie over de oproep is hier te vinden: het persbericht van LSVb en een artikel in Trouw.