Project ‘Inzet van peer-buddy’s’ gehonoreerd binnen Zorg én Perspectief

Deborah-Lisa foto credits vermelden Ronald van den Heerik_1FNO wil kansen vergroten voor jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening. Met het Programma Zorg én Perspectief ondersteunt het fonds projecten die bijdragen aan samenhangende zorg en ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van onderwijs, werk en sport.
Binnen de eerste call van het programma zijn zeven projecten gehonoreerd, waaronder het project ‘Inzet van peer-buddy’s voor jongeren in de overgang van kindzorg naar volwassenenzorg’.

Alle kinderen met een chronische aandoening krijgen in de zorg zo rond hun 16e of 18e levensjaar te maken met de transitie van de kinderarts naar de volwassenenzorg. Deze transitie is een fase van veel veranderingen, waarbij het belangrijk is om deze overgang zo geleidelijk mogelijk te laten plaatsvinden. Om dit voor de jongere zo soepel mogelijk te laten verlopen, worden in dit project peer-buddy’s geworven, getraind en in een pilot ingezet.

Peer-buddy’s zijn jongvolwassenen met een chronische aandoening die zelf al de overgang naar de volwassenenzorg hebben meegemaakt. Zij kunnen door hun eigen recente ervaring als geen ander de chronisch zieke jongere hierin begeleiden. Door contact met de peer-buddy worden de zelfmanagementvaardigheden bij de chronisch zieke jongere door een leeftijdsgenoot (peer) vergroot. Bovendien doet de peer-buddy zelf verschillende vaardigheden op en maakt een persoonlijke ontwikkeling door.

In dit project brengt Stichting Kind en Ziekenhuis (K&Z) haar kennis in op het gebied van jongerenparticipatie en de medische kindzorg vanuit het perspectief van kind, jongere en ouders. Het grote netwerk van K&Z in de kindzorg wordt ingezet in zowel de pilotfase als bij de borging. Na afloop van het project zal K&Z de peer-buddy’s blijvend onder de aandacht brengen en stimuleren met het Smiley kwaliteitskeurmerk. Vanwege het ziekte-overstijgende karakter van het project zijn andere patiëntenorganisaties van harte welkom om zich bij het peer-buddy project aan te sluiten.

Het project wordt uitgevoerd door de onderzoekers van Het Ondersteuningsburo voor patiëntenorganisaties (HOB) in opdracht van en in samenwerking met de penvoerder Stichting Kind en Ziekenhuis.

Projectleider is Drs. Vanesse Platteel
Het Ondersteuningsburo voor patiëntenorganisaties (HOB)
E:  vplatteel@ondersteuningsburo.nl     T 033 – 4450 730