Project om Beweegprogramma te verspreiden? Kijk op de shortlist!

Graag wijzen wij de indieners van ons programma Meer Veerkracht, Langer Thuis nog een keer op het overzicht effectieve beweeginterventies. Call 1 is tot 15 april open.

Wanneer u een aanvraag wilt indienen voor het verspreiden van een beweeg- of valpreventieprogramma, dient deze voor te komen op de shortlist voor ‘aanbevolen interventies’. Het VUmc stelde deze lijst voor ons samen. U kan deze lijst downloaden op onze programmapagina. Let op: we hebben een aangepaste versie ontvangen van het VUmc. De interventie GALM bleek ook voldoende effectief en is toegevoegd aan de shortlist. Dat betekent dat u tot 15 april ook voor het verspreiden van GALM een aanvraag in kan dienen.