Project ‘Ontwikkeling hulpbehoeftescans voor kinderen en tieners’ gehonoreerd binnen Zorg én Perspectief

Afbeelding bij samenvatting hulpbehoeftescan kind en tiener FNOFNO wil kansen vergroten voor jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening. Met het Programma Zorg én Perspectief ondersteunt het fonds projecten die bijdragen aan samenhangende zorg en ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van onderwijs, werk en sport.
Binnen de eerste call is aan zeven projecten subsidie toegekend. Zo start Stichting KinderThuisZorg het project ‘Een hulpbehoeftescan voor kind en tiener zorgt voor participatie in het eigen zorgproces’.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een hulpbehoeftescan voor kinderen (tot 12 jaar) en voor tieners (12 jaar en ouder) welke worden verankerd in het nieuwe systeem voor het indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. Dit is het ‘Medisch Kindzorg Systeem’ dat wordt vormgegeven in een online applicatie (de MKS app).
Met de twee hulpbehoeftescans kunnen kinderen en tieners eigen regie nemen in hun zorgproces doordat ze zelf aangeven welke ondersteuning zij denken nodig te hebben en hoe zij geholpen willen worden buiten het ziekenhuis. De uitkomsten hiervan vormen het vertrekpunt om te bepalen welke en hoeveel zorg er buiten het ziekenhuis wordt ingezet. Daarbij wordt naast de medische aspecten ook aandacht besteedt aan andere gevolgen die de ziekte van het kind heeft, zoals voor de ontwikkeling van het kind, het sociale netwerk van het gezin, veiligheid en zelfredzaamheid van het kind en het gezin. Hierdoor kan een integrale aanpak gehanteerd worden waarbij de behandeling van verschillende disciplines op elkaar aansluit, zodat kwaliteit en doelmatigheid van zorg wordt bereikt.

Projectleider is Maaike Klein Ikkink, Medewerker Innovatie & Ontwikkeling
Stichting Kinderthuiszorg
E: ontwikkeling@kinderthuiszorg.nl     T: 088-0200700

Karlijn Bokkers, projectmedewerker
Stichting Kinderthuiszorg
E: ontwikkeling@kinderthuiszorg.nl     T: 088-0200700