Project ‘Wiel&Deal’ gehonoreerd binnen Zorg én Perspectief

FNO wil kansen vergroten voor jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening. Met het Programma Zorg én Perspectief ondersteunt het fonds projecten die bijdragen aan samenhangende zorg en ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van onderwijs, werk en sport.
Binnen de eerste call is aan zeven projecten subsidie toegekend, waaronder aan Wiel&Deal in Groningen.

Wiel&Deal, de winnaar van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010,  is in juli 2012  begonnen met het adviseren van een aantal (ernstig) lichamelijk gehandicapte studenten in Groningen.  Zij wonen in door Wiel&Deal speciaal aangepaste kamers in een studentenflat in Groningen. Deze kamers worden verhuurd en zijn in beheer van Woningcorporatie Lefier. In de loop der tijd merkte men dat er weinig vraag was van (aankomend) studenten met een beperking om zich te laten adviseren en begeleiden. Er kwamen van verschillende kanten berichten dat jongeren met een beperking heel vaak de keuze maken om een baan, opleiding of re-integratietraject te zoeken in de buurt van hun ouders. Hiermee creëren ze voor zichzelf de veiligheid van een aangepaste woonomgeving. Na onderzoek en navraag bij diverse partijen heeft Wiel&Deal geconcludeerd dat er heel veel partijen zijn die de jongeren stimuleren om de ‘makkelijke weg’ te kiezen, maar dat er niemand is die de jongeren helpt om te ontdekken wat ze zelf willen en om hun dromen te verwezenlijken. Het bestuur van Wiel&Deal, dat bestaat uit studenten en oud-studenten, wil de dienstverlening gaan uitbreiden naar meer studentensteden en wil studenten eerder en langer begeleiden. Vooral de drempel om te gaan studeren blijkt te hoog en veel jongeren met een beperking kiezen voor beroepsonderwijs of speciaal onderwijs. Hiermee verminderen ze hun kansen op een betaalde baan en worden ook de mogelijkheden om te participeren kleiner. Wiel&Deal wil  graag aan de behoefte van deze jongeren gaan voldoen.logo wiel&deal

Projectleider is Maaike Kersten, voorzitter en initiatiefnemer
Wiel&Deal
E: maaike@wielendeal.nl            T: 06-54704713