Projecten call 1 Meer Veerkracht, Langer Thuis in beeld

De eerste call van Meer Veerkracht, Langer Thuis was een succes.
Er kwamen maar liefst 140 aanvragen binnen. Om alleenstaande thuiswonende ouderen met een beperking te ondersteunen zijn in de eerste call de volgende 14 projecten toegekend:

Vernieuwende projecten gericht op meedoen

Leerdamse Ouderen voor Elkaar – Stichting Dienstwerk
Binnen Leerdamse Ouderen voor Elkaar worden zelfhulpgroepen ontwikkelt en een netwerk onder ouderen opgezet waarbij wederkerigheid één van de speerpunten is.

Het gevoel dat ik er weer bij hoor – Wmo radar
Met de toegekende subsidie wordt een collectief van senioren eigenaar van de organisatie en uitvoering van activiteiten waarbij ook de jongere generatie betrokken wordt. Het project is gericht op wederkerigheid, informeel netwerk en eigen kracht.

Betekenisvol in beweging – Bewonersbedrijf Delfzijl Noord
Binnen dit project wordt de doelgroep van Meer Veerkracht, Langer Thuis gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de wijk en zelf een netwerk te ontwikkelen dat hen ondersteunt. Activiteiten worden in kaart gebracht en verbonden. Er wordt uitgegaan van wat ouderen willen en kunnen. Het project levert ook een methodiekbeschrijving die anderen kunnen gebruiken.

Experiment Vitale Woongemeenschappen – Platform 31 Langer Thuis!
Dit project gaat 8 pilots uitvoeren waarbij de BRUIS methode en Doe Kringen worden gebruikt om bewoners te activeren. Uiteindelijk levert het een overzicht op van werkzame principes voor de vitalisering van wooncomplexen en woongemeenschappen.

Vernieuwende projecten gericht op bewegen

Otagonext – Veiligheid.nl
Het Otago Thuisoefenprogramma is gericht op het voorkomen van vallen bij thuiswonende ouderen met balansproblemen. Met de toegekende subsidie gaat Veiligheid.nl een webapplicatie ontwikkelen.

Rijden voor Elkaar – Stichting BOZ
Stichting BOZ wil op toegankelijke wijze het bewegingsplezier onder ouderen en chronisch zieken ondersteunen door de inzet van nieuwe media-instrumenten. Met de toegekende subsidie gaat Stichting BOZ een online variant van de DIFiets ontwikkelen, kunnen mensen routes filmen en toevoegen en wordt de DIFiets verder verspreid in Nederland.

Verspreidingsprojecten gericht op meedoen

Uitrol Eet Mee! Vaste gast – Stichting Eet Mee!
Bij Eet Mee! Vaste gast worden senioren gematcht met een vast eetadres in de buurt. Met de toegekende subsidie gaat de Stichting Eet Mee! het huidige initiatief schaalbaar maken.

Sociale activering van alleenstaande ouderen met een beperking – Stichting OOPOEH
Stichting OOPOEH stimuleert ouderen zich in te zetten als maatje, als OOPOEH, voor huisdieren in de buurt. Met de toegekende subsidie gaat OOPOEH het initiatief uitbreiden naar de doelgroep van Meer Veerkracht, Langer Thuis.

Het Gooi Leeft! – Amaris Zorggroep
Het Gooi Leeft! is een doorontwikkeling van het project Kerkelanden Leeft. Met de toegekende subsidie wordt dit project aangepast voor het Gooi en wordt er een blauwdruk ontwikkelt voor andere gemeenten.

Eet met je hart – Stichting Eet met je hart
Restaurants die zich graag willen verbinden met EET met je hart vragen gedurende 6 weken per jaar aandacht voor eenzaamheid onder ouderen in hun gemeente. Gasten die eten in deelnemende restaurants kunnen een vrijwillige bijdrage van 1 euro op de totaalrekening doneren. Iedere euro komt volledig ten goede aan het organiseren van waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. Lokaal voor lokaal. Met de toegekende subsidie wordt dit initiatief verder verspreid in Nederland.

Meedoen is de kunst – Stichting Vier het Leven
Stichting Vier het Leven organiseert film-, theater- en concertbezoeken voor ouderen. Met de toegekende subsidie gaat Stichting Vier het Leven haar aanbod uitbreiden en de doelgroep meer betrekken bij de activiteiten.

Gun Glans! – Stichting Viven
Het GRIP & GLANS programma is gericht op het beter leren managen van je levensgeluk. Met de toegekende subsidie wordt de GRIP & GLANS cursus verspreid onder meer ouderen met een beperking en worden er nieuwe methoden om de doelgroep te bereiken ontwikkeld.

Verspreidingsprojecten gericht op bewegen

Actief Plus voor alleenstaande ouderen met een chronische beperking; implementatie via lokale netwerken – Open Universiteit
Actief Plus is een advies op maat programma om beweeggedrag van 50-plussers te bevorderen. Met de toegekende subsidie wordt Actief Plus aangepast om de doelgroep van Meer Veerkracht, Langer Thuis beter te bedienen en wordt de sociale interactie in de omgeving bevorderd.

Meer alleenstaande ouderen in balans en in beweging brengen – Veiligheid.nl
In Balans is een valpreventieprogramma voor zelfstandig wonende senioren vanaf ongeveer 65 jaar die zich onzeker op de been voelen tijdens lopen, bang zijn om te vallen of al vaker gevallen zijn. Met de toegekende subsidie wordt het bereik van In Balans vergroot en worden de toeleiding en de borging verbeterd.