Rapport Iedereen Sport op Maat

Meedoen met Sport heeft het project ‘Iedereen Sport op Maat’ afgerond. Dit project is ondersteund door het programma Zorg én Perspectief. Voor het project zijn een handboek en mediakaarten ontwikkeld. Deze staan vol voorbeelden en activiteiten hoe impliciet leren kan worden toegepast binnen het bewegingsonderwijs voor kinderen met motorische problemen. Het doel is dat kinderen met motorische problemen beter mee kunnen doen tijdens gymles en beweging in hun vrije tijd.

Het handboek is geïmplementeerd bij gymlessen in het speciaal onderwijs, waarbij we de deelnemende docenten hebben bevraagd over hun ervaringen. Daarnaast zijn de leerlingen bevraagd over plezier tijdens gym, sport en bewegen en hun deelname aan sportactiviteiten in vrije tijd. De resultaten van het project staan beschreven in een uitgebreid onderzoeksrapport. Deze vind je ook op www.meedoenmetsport.nl

Voor meer informatie over het project kun je contact opnemen met Femke van Abswoude: f.vanabswoude@pwo.ru.nl