Rapport: Inventarisatie Armoede en Gezondheid

Hoewel de armoede in Nederland aan het afnemen is, leven er volgens de statistieken toch meer dan een miljoen mensen in armoede, waarvan tussen de 300 en 400 duizend kinderen. Ook is bekend dat mensen met een lage opleiding en een laag inkomen gemiddeld een slechtere gezondheid hebben dan mensen met een hogere sociaal economische status. Het programma Gezonde Toekomst Dichterbij richt zich op het verminderen van deze gezondheidsachterstanden. Op verzoek van het programma Gezonde Toekomst Dichterbij heeft het bureau Van Oort & Van Oort daarom in beeld gebracht welke initiatieven er lopen op het grensvlak van armoedebestrijding en gezondheidsverbetering.

Aangezien er zeer veel beleidsinitiatieven zijn van de diverse overheden, vaak in samenwerking met andere organisaties is het niet mogelijk een uitputtend beeld te schetsen. Deze rapportage schetst daarom de meest in het oog springende, actuele initiatieven, en dat zijn er heel wat.

Hier vindt u het rapport: Inventarisatie Armoede en Gezondheid