Regiobijeenkomsten handicap + studie in April 2018

Het expertisecentrum Handicap+Studie organiseert in april een nieuwe reeks regiobijeenkomsten. Ditmaal met als thema “Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt”. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de transitie van studenten met een beperking naar de arbeidsmarkt. Deze verloopt vaak stroef. Met diverse betrokkenen wordt dit probleem tijdens de bijeenkomsten besproken en wordt er gewerkt aan een oplossing. Hier vindt u meer info over de bijeenkomsten en het thema.