Jongerenpanel bij Jongvolwassenentop

Maandag 27 november was Jongerenambassadeur Zorg én Perspectief Robin Kok aanwezig op de Jongvolwassenentop. Deze top had als doel om samen, slim en slagvaardig kansen te creëren voor minder zelfredzame jongeren. Allerlei organisaties waren aanwezig: gemeenten, verschillende onderzoekinstituten, werkgeversverenigingen, onderwijsraden en de ministeries van SZW, OCW, VWS, J&V.

De top werd gestart door ervaringsverhalen van drie jonge mannen. Zoals iedere jongere hadden ook zij hun eigen verhaal, maar de rode draad van hun verhalen kwamen Robin bekend voor: er wordt niet goed geluisterd, er is weinig vertrouwen, men gaat uit wat jongeren niet kunnen. Gelukkig bleek de zaal gevuld met ruim 200 professionals die zich beseffen dat het anders moet. Allerlei projecten werden besproken die de transitie van jong naar jongvolwassen willen vergemakkelijken voor de jongeren wiens leven niet mee heeft gezeten. Het was mooi te zien hoe verschillende professionals hard werken vernieuwing in beleid te realiseren. Helaas bleek wel dat men jongeren met een chronische aandoening en de problemen die een aandoening met zich meebrengt nog niet goed in het vizier had. Gelukkig deelde men de mening dat de kern van de problemen van alle jongeren die op de top gerepresenteerd werden dezelfde waren. 18-/18+ is een rare knip in wet en regelgeving die de ontwikkeling van jongeren niet ondersteunt maar tegenwerkt. Het is nodig op te werken naar transitieprocessen in plaats van plotselinge overgangen waardoor de jongere langzaam steeds meer eigen regie kan gaan uitvoeren. Daarbij is het belangrijk dat er continu geluisterd wordt naar de vraag van de jongeren zelf.

 

Namens het Jongerenpanel Zorg én Perspectief pleitte Robin bij de organisatie van het congres voor het inzetten van jonge ervaringsdeskundigen op professioneel niveau. Robin: “ik was blij dat er tijdens de bijeenkomst de tijd werd genomen naar de ervaringsverhalen van jongeren te luisteren. Toch waren het uiteindelijk de bestuurders die vertelden hoe we verandering moesten realiseren. Deskundige advies van professionals is ontzettend belangrijk maar ervaringsdeskundigheid wordt vaak nog ondergeschikt gesteld aan de kennis van professionals. Terwijl het Jongerenpanel Zorg én Perspectief laat zien dat er genoeg jongeren in staat zijn boven hun eigen ervaring uit te stijgen en op beleidsniveau meepraten over verbetering in de ondersteuning van jongeren op allerlei terreinen. Ik ben de eerste om toe te geven dat jongeren daarvoor in eerste instantie ondersteunt moeten worden en moeten leren over hoe beleid gevormd wordt. Maar zoals een wethouder maandag tegen mij zei: “ik ben het helemaal met je eens! Jullie zijn de enige die zowel ervaring als professionele kennis kunnen samenbrengen. Wij zullen nooit snappen hoe het is om jong te zijn en tegen deze drempels te lopen. Jullie kunnen wel leren hoe wij onze afwegingen maken”. Ik ben blij dat de organisatie van het congres interesse uitsprak over het inzetten van jonge ervaringsdeskundigen op beleidsniveau.”