Schrijf u in voor de ‘inspiratiebijeenkomsten’ Meer Veerkracht, Langer Thuis in juni!

Heeft u een vernieuwend idee om alleenstaande thuiswonende ouderen met een beperking sociale activiteiten en contacten te bieden of hen te helpen te (blijven) bewegen? Geef u dan op voor één van de ‘inspiratiebijeenkomsten’ in juni van Meer Veerkracht, Langer Thuis!

Van juli tot en met 1 oktober 2015 staat de tweede call voor het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis open. In de aanloop daar naartoe organiseert Fond NutsOhra weer bijeenkomsten om potentiële aanvragers met vernieuwende project-ideeën te ondersteunen.

Waarom deelnemen aan een ‘inspiratiebijeenkomst’?

Het opzetten van projecten die echt vernieuwend zijn is leuk maar ook uitdagend. Daarom biedt FNO initiatiefnemers al in de idee-fase van een project ondersteuning en inspiratie. Dat doen we tijdens drie bijeenkomsten in juni waar u met elkaar, met ouderen en ervaringsdeskundigen in gesprek kan gaan over uw plannen. De inspiratiebijeenkomsten zijn bedoeld als extra ondersteuning en om de kwaliteit van de daarna bij ons ingediende projectaanvragen te verhogen. Deelname aan een inspiratiebijeenkomst is overigens geen verplichting voor het indienen van een projectaanvraag. Ook biedt deelname geen garantie op een positief oordeel over de projectaanvraag door onze programmacommissie of garantie op toekenning van projectsubsidie.

Aanmelden voor een ‘inspiratiebijeenkomst’

U kunt zich vóór 25 mei opgeven via onze website. Hier vindt u ook naar welke projectideeën wij op zoek zijn. Wij vragen u bij uw aanmelding uw idee te omschrijven en aan te geven op welke terreinen u graag geïnspireerd wilt worden. We verwachten veel animo en willen graag met de meest kansrijke ideeën aan de slag. U hoort uiterlijk 3 juni van ons of uw deelname zeker is.